Kính Thưa Quý Vị

Tự viện trân trọng thông báo Quý Đồng hương và Phật tử được biết:

Lễ Vía Đức Địa Tạng sẽ được cử hành vào ngày Chủ Nhật 9-9-2018  lúc 11 giờ và sau đó lúc 12:00 là ngọ trai

Cũng cùng ngày Tự viện có chương trình chích ngừa cảm cúm do Dược sĩ dược phòng CVS đảm trách từ 10:00 am - 2:00 pm. Xin quý vị vui lòng mang theo thẻ bảo hiểm dược phòng sẽ tính với hảng bảo hiểm và quý vị sẽ không phải trả lệ phí.

Kính chúc Quý Vị và gia quyến thân tâm thường an lạc và vạn sự cát tường như sở ý

Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật


Tin Tức Tự Viện   *** NEW***

Gia Đình Phật Tử


Trang Nhà của Tự Viện Linh Sơn
Sám HốiTrang NhàLớp học Điện Tử Căn BảnSinh Hoạt Phật Pháp

Kính gửi Quý Đồng Hương và Quý Phật tử gần xa,

Tự Viện Linh Sơn trân trọng thông bạch đến Quý Đồng Hương và Quý Phật tử được biết:

Trong năm nay, 2019, dưới sự hướng dẫn của Đại Đức Thích Toại Thành và Ni Sư Thích Trí Lực, Tự Viện sẽ tổ chức các buổi Sám Hối Hồng Danh.

Các buổi Sám Hối sẽ được thực hành hai tuần một lần (trừ ngày Lễ Vu Lan 18 tháng 8), bắt đầu vào lúc 1 giờ 30 chiều và kết thúc lúc 2 giờ 30. Lịch trình trọng năm được ghi bên dưới.

Buổi Sám Hối đầu tiên sẽ vào ngày chủ nhật 3 tháng 3, 2019.

Kính mời Quý vị bỏ chút thời giờ về chùa Lễ Phật, dự thời Sám Hối Hồng Danh để thân tâm an lạc, Phước Huệ tăng trưởng, và vạn sự cát tường như ý.

Kính chúc Quý vị cùng Bửu quyến mạng vị bình an, tâm Bồ Đề kiên cố.

Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.

Stanhope, NJ ngày 1 tháng 3 năm 2019

TL Ban Trị Sự GHPGLS NJ

Lịch trình các buổi Sám Hối Hồng Danh trong năm 2019:

1

3 Tháng 3

2

17 Tháng 3

3

31 Tháng 3

4

14 Tháng 4

Copyright 2017 by Tự Viện Linh Sơn   |  Terms Of Use  |  Privacy Statement