Kính Thưa Quý Vị

Tự viện trân trọng thông báo Quý Đồng hương và Phật tử được biết:

Lễ Vía Đức Địa Tạng sẽ được cử hành vào ngày Chủ Nhật 9-9-2018  lúc 11 giờ và sau đó lúc 12:00 là ngọ trai

Cũng cùng ngày Tự viện có chương trình chích ngừa cảm cúm do Dược sĩ dược phòng CVS đảm trách từ 10:00 am - 2:00 pm. Xin quý vị vui lòng mang theo thẻ bảo hiểm dược phòng sẽ tính với hảng bảo hiểm và quý vị sẽ không phải trả lệ phí.

Kính chúc Quý Vị và gia quyến thân tâm thường an lạc và vạn sự cát tường như sở ý

Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật


Tin Tức Tự Viện   *** NEW***

Hình Ảnh Lễ Phật Đản Phật Lịch 2556

Gia Đình Phật Tử


Tin Tức
Categories
Thông Tin Phật Sự
Bản Tin của Tự Viện
Gia Đình Phật Tử
Tin Tức Đó Đây
Các Chùa Và Tự Viện Bạn
Phiếu Cầu An, Cầu Siêu
Chương Trình Soạn Bài Đọc Phật Pháp Trọn Năm
Nhằm mục đích lập một lịch đọc Bài Phật Pháp trọn năm, Ban Thường Vụ đã bầu một Ban Biên Soạn Bài Đọc Phật Pháp do Đạo Hữu Minh Tâm tức Đạo Hữu Phạm Tính làm Trưởng Ban
Read More
Lớp dạy Tài Chi Mùa Thu
Theo sự đề nghị của một số Đạo Hữu, nhà chùa đang nghiên cứu mở một khóa Tài Chi Bổ Túc vào mùa thu
Read More
Khóa Quy Y Tam Bảo
Như thường năm, Tự Viện có tổ chức  những khoá Quy Y Tam Bảo vào những ngày lễ Viá Đ́ức Quan Thế Âm Bồ Tát .
Read More
Lễ Vía Đúc Địa-Tạng Bồ-Tát

Khóa Lễ Vía Đức Địa Tạng Bồ Tát năm nay sẽ được cử hành vào ngày chủ nhật Sept 9, 2018 vào lúc 11 giờ . 

Read More
Chích Ngừa Cảm Cúm Mùa Đông 2018

Như đã được thông báo trong những tin thơ trước, năm nay Tự Viện sẽ tổ  

chức chích ngừa cảm cúm mùa đông vào ngày chủ nhật Sept 9, 2018 từ 10 00

giờ đến  14 00 nơi Trai Đường I . 

Read More
Chương-Trình Rải Tro Cốt Ngoài Đại Dương
Tự-Viện Linh-Sơn trân trọng xác định lại ngày Phật Tử khởi hành từ chùa đi rải tro cốt thân nhân quá cố là ngày thứ bảy Sept 8, 2018 . Xin gia đình hoan hỷ có mật nơi chùa vào lúc 12:00 trưa giờ để cùng đoàn đi về hãng tầu nơi bãi biển 
Read More


Page 1 of 1First   Previous   Next   Last   
A critical error has occurred. An unexpected error has occurred
Copyright 2017 by Tự Viện Linh Sơn   |  Terms Of Use  |  Privacy Statement