Kính Thưa Quý Vị

Tự viện trân trọng thông báo Quý Đồng hương và Phật tử được biết:

Lễ Vía Đức Địa Tạng sẽ được cử hành vào ngày Chủ Nhật 9-24-2017  lúc 11 giờ và sau đó lúc 12:00 là ngọ trai

Cũng cùng ngày Tự viện có chương trình chích ngừa cảm cúm do Dược sĩ dược phòng CVS đảm trách từ 9:00 am - 1:00 pm. Xin quý vị vui lòng mang theo thẻ bảo hiểm dược phòng sẽ tính với hảng bảo hiểm và quý vị sẽ không phải trả lệ phí.

Kính chúc Quý Vị và gia quyến thân tâm thường an lạc và vạn sự cát tường như sở ý

Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật


Hình Ảnh Lễ Phật Đản Phật Lịch 2556

Gia Đình Phật Tử


Hình Ảnh Lễ Phật Đản 2015
Displaying 1-17 items.
Hình Ảnh Tết Quy' Tỵ 2013 - Courtesy of Daniel Tạ
Displaying 1-36 of 110 items.
Lễ Phật Đản 2012 - Courtesy of ĐH Quang Dương
Displaying 1-33 items.
Lễ Phật Đản 2011
Displaying 1-21 items.
Cuộc Đời Đức Phật Qua Tranh Ảnh
Displaying 1-35 items.
Copyright 2017 by Tự Viện Linh Sơn   |  Terms Of Use  |  Privacy Statement