Kính Thưa Quý Vị

Tự viện trân trọng thông báo Quý Đồng hương và Phật tử được biết:

Lễ Vía Đức Địa Tạng sẽ được cử hành vào ngày Chủ Nhật 9-24-2017  lúc 11 giờ và sau đó lúc 12:00 là ngọ trai

Cũng cùng ngày Tự viện có chương trình chích ngừa cảm cúm do Dược sĩ dược phòng CVS đảm trách từ 9:00 am - 1:00 pm. Xin quý vị vui lòng mang theo thẻ bảo hiểm dược phòng sẽ tính với hảng bảo hiểm và quý vị sẽ không phải trả lệ phí.

Kính chúc Quý Vị và gia quyến thân tâm thường an lạc và vạn sự cát tường như sở ý

Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật


Hình Ảnh Lễ Phật Đản Phật Lịch 2556

Gia Đình Phật Tử


Lịch Trọn Năm Đinh Dậu

Những Ngày Lễ Vía Phật Và Bồ Tát

Năm Đinh Dậu 2017 - Phật Lịch 2561

        TỰ VIỆN LINH-SƠN - 8 Church St. Stanhope NJ 07874 (973-347-2482)

.                    ( Lễ chính thức sẽ cử hành vào lúc 11 giờ sáng.)    

 

Âm Lịch

(Để ghi nhớ)

Dương Lịch

(Cử hành lễ)

Vía Phật, Bồ Tát

01

01 Tháng Giêng

Thứ Bảy Jan 28, 2017

Vía Đức Di Lạc (Tân Xuân Đinh Dậu 2017)

02

 

 

07 Tháng Giêng

 

Chủ Nhật Feb 5, 2017

 

Giỗ Đức Tăng Thống       

 

03

 

15 Tháng Giêng

Chủ Nhật Feb 12, 2017 (nếu tuyết lớn sẽ dời lại  Chủ Nhật  Feb 19, 2017)  

Lễ Thượng Ngươn(Cúng Sao Giải Hạn)

 

04

08 Tháng Hai

Chủ Nhật Mar 05, 2017

 

Vía Đức Thích Ca Xuất Gia

05

15 Tháng Hai

Chủ Nhật,Mar 12, 2017

 

Vía Đức Thích Ca Nhập Diệt

06

19 Tháng Hai

21 Tháng Hai

Chủ Nhật Mar 19, 2017

 

Vía Đức Quán Thế Âm Bồ Tát

Vía Đức Phổ Hiền Bồ Tát

07

09   Tháng Ba

Chủ Nhật Apr 9, 2017

 

Lễ  Thanh Minh

08

16 Tháng Ba

Chủ Nhật Apr 16, 2017

 

Vía Đức Chuẩn Đề

09

04 Tháng Tư

Chủ Nhật Apr 30, 2017

 

Vía Đức Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát

10

15 Tháng Tư

Chủ Nhật May 14, 2017

Vía Phật Đản Sanh

11

19 Tháng Sáu

Chủ Nhật Jul 16, 2017

 

Vía Đức Quán Thế Âm Bồ Tát

12

13 Tháng Bẩy

15 Tháng Bẩy

Chủ Nhật Sep 03, 2017

 

Vía Đức Đại Thế Chí Bồ Tát

Đại Lễ Vu Lan Bồn

13

29 Tháng Bẩy

Chủ Nhật Sep 24.  2017

 

Vía Đức Địa Tạng Bồ Tát

14

19 Tháng Chín

Chủ Nhật Nov 12, 2017

 

Vía Đức Quán Thế Âm Bồ Tát

15

29 Tháng Chín

Chủ Nhật Nov 19, 2017

 

Vía Đức Phật Dược Sư

16

15 Tháng Mười

 

Chủ Nhật Dec 03, 2017

Lễ Hạ Ngươn

17

17 Tháng Mười  

     Một

Chủ Nhật Jan 07, 2018

Vía Phật A-Di-Đà

18

08 Tháng Chạp

 

Chủ Nhật Jan 28, 2018

Vía Đức Thích Ca Thành Đạo

 

 

Copyright 2017 by Tự Viện Linh Sơn   |  Terms Of Use  |  Privacy Statement