Kính Thưa Quý Vị

Để kỷ niệm ngày đóa hoa VÔ ƯU đã nở một lần cách đây 2643 năm, Giáo Hội Phật Giáo Linh Sơn New Jersey sẽ tổ chức đại Lễ Phật Đản năm Kỷ Hợi tại Tự Viện Linh Sơn vào ngày Chủ Nhật 19 tháng 5 năm 2019 nhằm ngày 15 tháng 4 năm Kỷ Hợi.


Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật


Tin Tức Tự Viện   *** NEW***

Gia Đình Phật Tử


Calendar of Prayer Services
Calendar of Prayer Services for 2012

( Buddhist calendar year : 2556)

As per the decision of the Executive Committee, all prayer services will begin on a Sunday at 11:00 am. 
This is to allow for members to be able to gather at the temple and attend the services. 

 

 

Lunar Calendar

(used for reference)

Gregorian calendar

(Date of Prayer service)

In commemoration of the following Buddha of Boddhisattva

01

January 1st

Monday  Jan 23, 2012   

Maitreya Buddha  

(New Year of The Dragon)

02

15 January

Sunday Feb 5, 2012

(Snow day:  Sunday Feb 12, 2012)

 

Mid January Ceremony

(Prayers of a lucky star)

03

08 February 

Sunday Mar 4, 2012

 

Buddha Sakya Muni Day of Renunciation

04

15 February 

Chủ Nhật,Mar 11, 2012

 

Buddha Sakya Muni Attaining Nirvana

05

19 February 

21 February 

Sunday Mar 25, 2012

 

Avalokitesvara Bodhisattva  

Samantabhadra  Bodhisattva

06

16 March

Sunday Apr 8, 2012

 

Chundi  Bodhisattva

07

04 April

Sunday Apr 29, 2012

 

Manjusri Bodhisattva

08

15 April

Sunday May 6, 2012

 

Vesak:  Buddha Sakya Muni Birthday

09

19 June

Sunday Aug 05, 2012

 

Avalokitesvara Bodhisattva 

 

10

13 July

15 July

Sunday Aug 26, 2012

 

Mahàsthàma  Bodhisattva  

Ullambana (All Soul's Day )

11

29 July

Sunday Sep 16, 2012

 

Ksitigarbha  Bodhisattva 

 

12

19 September

Sunday Nov 04, 2012

 

Avalokitesvara Bodhisattva 

 

13

30 September

Sunday Nov 11, 2012

 

Bhaisajya-guru-vaidùrya-prabhàsa , The Buddha of Medicine

14

15 October

 

Sunday Nov 25, 2012

Mid October Ceremony

15

17 November  

    

Sunday Dec 30, 2012

Amitàbha Buddha

16

08 December

 

Sunday Jan 20, 2013

Buddha Sakya Muni Day of Enlightment

 

              

Copyright 2017 by Tự Viện Linh Sơn   |  Terms Of Use  |  Privacy Statement