Kính Thưa Quý Vị

Tự viện trân trọng thông báo Quý Đồng hương và Phật tử được biết:

Lễ Vía Đức Địa Tạng sẽ được cử hành vào ngày Chủ Nhật 9-9-2018  lúc 11 giờ và sau đó lúc 12:00 là ngọ trai

Cũng cùng ngày Tự viện có chương trình chích ngừa cảm cúm do Dược sĩ dược phòng CVS đảm trách từ 10:00 am - 2:00 pm. Xin quý vị vui lòng mang theo thẻ bảo hiểm dược phòng sẽ tính với hảng bảo hiểm và quý vị sẽ không phải trả lệ phí.

Kính chúc Quý Vị và gia quyến thân tâm thường an lạc và vạn sự cát tường như sở ý

Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật


Tin Tức Tự Viện   *** NEW***

Hình Ảnh Lễ Phật Đản Phật Lịch 2556

Gia Đình Phật Tử


Trang Nhà của Tự Viện Linh Sơn
Trang NhàLớp học Điện Tử Căn BảnSinh Hoạt Phật Pháp

Tu Vien Linh Son

Tự Viện Linh-Sơn New Jersey tọa-lạc tại thị-xã Stanhope, một thành phố nhỏ thuộc miền Đông Bắc nước Mỹ, cách Nữu Ước khoảng bảy mươi cây số về hướng Tây Bắc. Tự Viện được thành lập vào mùa thu năm 1989 và đặt dưới sự lãnh đạo tối cao của Giáo Hội Phật Giáo Linh Sơn Thế Giới do cố lão Hòa Thượng Thích Huyền Vi sáng lập, trụ sở đặt tại Ba Lê, Pháp Quốc.  Giáo Hội hiện có khoảng ba mươi chùa nơi khắp năm châu. Tại địa phương, Tự Viện  Linh Sơn do Hòa Thượng Thích Trí Đạt trông coi và hướng dẫn đạo lý cho Phật tử địa phương. Bên cạnh Hòa Thượng Trụ Trì có Ni-Sư Thích Nữ Trí Đức phụ giúp Hòa Thượng về Hoằng Pháp, và có một Ban Trị Sự gồm Cư sĩ và Phật Tử trợ giúp Hòa Thượng về vấn đề tổ-chức và Hộ Pháp.

 

Về phương diện giáo lý, Tự Viện Linh Sơn New Jersey truyền bá Giáo Pháp của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni và hướng dẫn theo hệ Phật Giáo Đại Thừa. Về phương thức tu hành, Tự Viện chủ trương Thiền Tịnh song tu, vừa thực tập Thiền Quán vừa thực hành Tịnh Độ, tức Nhiếp Tâm Niệm Phật.

 

Nhờ sự đóng góp dõng mãnh của Phật Tử thập phương, ngoài tượng Đức Thích Ca Mâu Ni ngồi nơi tòa sen, tượng Đức Bồ Đề Đạt Ma, Đức Địa Tạng, Bàn Thờ Tam Thánh,  Đức Quan Thánh, Đức Hộ Pháp và Chuông Trống Bát Nhã nơi Chánh Điện, Tự Viện cũng thỉnh đựơc tôn tượng Đức Quan Thế Âm Bồ Tát , thiết lập cảnh Tứ Động Tâm và đã thỉnh tôn tương Phật Di Lạc an vị nơi mặt tiền Tự Viện . 

 

Nguyện cầu Chư Phật và Chư Bồ Tát từ bi gia hộ cho cảnh Già Lam Linh Sơn mãi mãi có mặt nơi vùng Đông Bắc nước Mỹ và xin nghiêng mình hồi hướng công đức của những tấm lòng Bồ Đề đã đóng góp nhân lực và tài lực để ngôi chùa Linh Sơn được thành hình và mỗi ngày một thăng tiến trong sứ mạng phục vụ Cộng Đồng và Đạo Pháp. 


Giáo Hội Phật Giáo Linh-Sơn New Jersey .

Copyright 2017 by Tự Viện Linh Sơn   |  Terms Of Use  |  Privacy Statement